قلب نهنگ آبی در حدود ۶۰۰kg وزن دارد، در این حد که انسان می تواند از دریچه های آن وارد یا خارج شود
قلب نهنگ آبی در حدود ۶۰۰kg وزن دارد، در این حد که انسان می تواند از دریچه های آن وارد یا خارج شود.

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName