اسکلت گوزنی که در داخل شیاری صخره‌ای به دام افتاده و از گرسنگی مرده است.
⭕️ اسکلت گوزنی که در داخل شیاری صخره‌ای به دام افتاده و از گرسنگی مرده است.

👉 telegram.me/joinchat/BMiTDjwRU34B2egSM-7r_w
نظرات کاربران
UserName