اینجا قطب شمال نیست! آبشاری به نام گورگور ملک سویی در مشکین شهر استان اردبیل است.
اینجا قطب شمال نیست!

آبشاری به نام گورگور ملک سویی در مشکین شهر استان اردبیل است.

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName