ساعت یک بامداد , خیابان انقلاب تهران ! بچه ای که از خستگی کار سخت روزانه کنار جدول خیابان خوابش برده است!‌
⭕️ساعت یک بامداد , خیابان انقلاب تهران !

بچه ای که از خستگی کار سخت روزانه کنار جدول خیابان خوابش برده است!‌

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName