"نزن داداش!... ما گوزنیم نه محیطبان...!! کارتون از محمدرضا میرشاه ولد در حاشیه شکار محیط‌بان توسط شکارچی ها"
"نزن داداش!... ما گوزنیم نه محیطبان...!!
کارتون از محمدرضا میرشاه ولد

در حاشیه شکار محیط‌بان توسط شکارچی ها"

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName