در محضر قرآن/ حضرت علی (ع) در یک کلام بزرگ ترین خصوصیت امیرالمومنین تقواست
در محضر قرآن/ حضرت علی (ع) در یک کلام

بزرگ ترین خصوصیت امیرالمومنین تقواست

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName