هنرنمایی‌های نانوای ژاپنی
هنرنمایی‌های نانوای ژاپنی
این نانوای ژاپنی در نان‌پزی هنرش را نشان داد. این مادر ژاپنی ایده این نان‌ها را از نقاشی‌های پسرش گرفته است.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName