بادستورحجت الاسلام رئیسی،مُهرهای تربت امام حسین(ع)جایگزین مهرهای تربت مشهد درحرم رضوی شد. این مهره هاازتربت سیدالشهدا ساخته شده است
♦️بادستورحجت الاسلام رئیسی،مُهرهای تربت امام حسین(ع)جایگزین مهرهای تربت مشهد درحرم رضوی شد.
🔹این مهره هاازتربت سیدالشهدا ساخته شده است/کانال سید ابراهیم رئیسی
@Akhbarmashhad
نظرات کاربران
UserName