شادی کردن
برای شادی کردن
تا فردا صبر نکن!

کودک درون تو همیشه به شادی نیاز دارد ..
از آنچه خداوند به تو داده است
لذت ببر و شکرگزار باش..

سلام به همه مشهدی های عزیزم🌸 طاعاتتون قبول
📣 @AkhbarMashhad
نظرات کاربران
UserName