گفتی که از نهانِ دلت باخبر نِیَم تو در دلی، کدام نهان بر تو فاش نیست!
گفتی که از نهانِ دلت باخبر نِیَم
تو در دلی،
کدام نهان بر تو فاش نیست!طالب آملی🌺🌺
@Mehrnegarchannel

نظرات کاربران
UserName