عشق یعنی باهاش پیر شی نه این که وسط راه ازش سیر شی.....
عــــشق یعنی

باهاش پیر شی

نه این که وسط راه ازش سیر شی.....

به آکابانو بپیوندید ☘
telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA
نظرات کاربران
UserName