وضعیت یکی از ایستگاه‌های متروی واشنگتن دی‌سی پس از بارش رگبار برای ۲ ساعت
وضعیت یکی از ایستگاه‌های متروی واشنگتن دی‌سی پس از بارش رگبار برای ۲ ساعت

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName