اجرای بازی های آئینی شهرستان تربت جام در آنکارا توسط گروه هنرهای آئینی یاقوت جام به سرپرستی غلامحسن افشاری
اجرای بازی های آئینی شهرستان تربت جام در آنکارا توسط گروه هنرهای آئینی یاقوت جام به سرپرستی غلامحسن افشاری/کانال نوای خاوران
📣 @AkhbarMashhad
نظرات کاربران
UserName