دکتر شاهین آخوندزاده روانپزشک ایرانی در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیاست.
دکتر شاهین آخوندزاده روانپزشک ایرانی در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیاست.

🍳 کانال دستاوردهای انقلاب اسلامی @dastavardha
نظرات کاربران
UserName