مصرف نوشابه در دختران
مصرف نوشابه در دختران باعث ایجاد

1_بلوغ زودرس
2_استرس
3_آکنه
4_افسردگي
5_ابتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
6_ايجاد مقاومت به انسولين ميشود.

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName