استقبال رسانه ها و بازدیدکنندگان از ربات انسان نمای ايرانی "سورنا ٣" در نمایشگاه اتوماتیکا مونیخ آلمان
استقبال رسانه ها و بازدیدکنندگان از ربات انسان نمای ايرانی "سورنا ٣" در نمایشگاه اتوماتیکا مونیخ آلمان/آخرین خبر
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName