عکس خبرگزاری فرانسه از افطار در ویرانه های یکی از شهر های جنگ زده در سوریه
عکس خبرگزاری فرانسه از افطار در ویرانه های یکی از شهر های جنگ زده در سوریه

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName