اینفوگرافی میزان شادکامی مردم ایران در استانهای مختلف!
🔱اینفوگرافی میزان شادکامی مردم ایران در استانهای مختلف!

بچه های خوزستان و گلستان و بوشهر، رمز شاد بودنتونو به ما هم بگید😁

خراسانی ها و یزدی ها و کرمانشاهی ها چرا انقدر غمگین آخه؟

@jazromad_channel
نظرات کاربران
UserName