قرار عاشقی
پر گرفتن به هوای تو چه حالی دارد
چون کبوتر به همان حال و هوا مانده دلم
نظرات کاربران
UserName