شرکت بنز سریعترین مدل مرسدس را در فرانسه معرفی کرد. این ماشین قابلیت دارد که تا یکصد کیلومتر در ساعت را طی مدت 3،5 ثانیه طی کند. بالاترین سرعت آن 350 کیلومتر در ساعت است
شرکت بنز سریعترین مدل مرسدس را در فرانسه معرفی کرد. این ماشین قابلیت دارد که تا یکصد کیلومتر در ساعت را طی مدت 3،5 ثانیه طی کند. بالاترین سرعت آن 350 کیلومتر در ساعت است.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName