پیرترین پزشک جراح جهان
این زن روسی پیرترین پزشک جراح جهان است که 88 سال دارد اما همچنان به کار خود ادامه میدهد

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
پیرترین

پزشک

جراح
تصاویر مرتبط