تا هست روضه‌ تو به جنت چه حاجت است دارد بهشت، حسرت ديدار مشهدت...
#قرار_عاشقی
تا هست روضه‌ تو به جنت چه حاجت است
دارد بهشت، حسرت ديدار مشهدت...
@harimharam
اخبار مشهد
@Akhbarmashhad
نظرات کاربران
UserName