پوستری زیبا به مناسب سالروز شهادت چمران
💠پوستری زیبا به مناسب سالروز شهادت چمران
می‌گویند تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن ‌را می‌پذیرم، اما می‌گویم: آن‌کس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی تقواست. شهید دکتر مصطفی چمران
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName