شب بد تولیدکنندگان ورزشی!
شب بد تولیدکنندگان ورزشی!
در جریان دیدار فرانسه و سوئیس توپ بازی پنچر و پیراهن 3 بازیکن سوئیس به راحتی پاره شد.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName