مجسمه کفش مرد عراقی که به سمت جورج بوش پرتاب شد در عراق!
مجسمه کفش مرد عراقی که به سمت جورج بوش پرتاب شد در عراق!
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName