ساخت هرم انساني در کاتالينا
هر ساله جشنواره ساخت هرم توسط تيم هاي مختلف در کاتالينا برگزار مي شود. در اين مسابقه تيم هاي شرکت کننده در ساخت بلندترين هرم، با هم مسابقه مي دهند.
نظرات کاربران
UserName