وزش باد شدید در مشگین شهر و کنده شدن درخت
وزش باد شدید در مشگین شهر و کنده شدن درخت

@jamnews
نظرات کاربران
UserName