رباتی برای کمک به پرستاران
🔹رباتی برای کمک به پرستاران

➖ در بیمارستان‌های بلژیک ربات‌ها جای انسان‌ها را در بخش پذیرش گرفته‌اند.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName