نمایی از آلودگی هوا در چهار شهر قصر شیرین، اورامان، کرمانشاه و اهواز
نمایی از آلودگی هوا در چهار شهر
قصر شیرین، اورامان، کرمانشاه و اهواز
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName