حاج صمدبوستانی جانشین سپاه اشنویه به همراه سه رزمنده در درگیری های دیروز در مرز اشنویه درمنطقه نالوس به شهادت رسید.
حاج صمدبوستانی جانشین سپاه اشنویه به همراه سه رزمنده در درگیری های دیروز در مرز اشنویه درمنطقه نالوس به شهادت رسید.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName