در کلاه فضانوردان پارچه زبری چسبانده شده که بتوانند با آن بینی خود را بخارانند
✨در کلاه فضانوردان پارچه زبری چسبانده شده که بتوانند با آن بینی خود را بخارانند

🔽🔽🔽🔽
@jazromad_channel
نظرات کاربران
UserName