حتی لانه کوچک من؟
حتی لانه کوچک من؟
خداوندا! بدهی نعمت است ندهی حکمت است

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName