نشریه امریکایی: گرچه محتمل است مسافران ایرانی در داخل هواپیماهای بوئینگ -که به آنها میفروشیم- هم شعار "مرگ بر آمریکا" بدهند، ولی بهرحال اقتصاد ما به اشتغال نیاز دارد!
نشریه امریکایی: گرچه محتمل است مسافران ایرانی در داخل هواپیماهای بوئینگ -که به آنها میفروشیم- هم شعار "مرگ بر آمریکا" بدهند، ولی بهرحال اقتصاد ما به اشتغال نیاز دارد!/جام
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName