خرس قطبی و بچه دو ساله اش ک روی یک تکه یخ شناور در قطب گیر افتاده اند
خرس قطبی و بچه دو ساله اش ک روی یک تکه یخ شناور در قطب گیر افتاده اند./ایسنا
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
خرس قطبی

قطب

یخ
تصاویر مرتبط