ساختمان شركت اپل
هرروز به محبوبيت محصولات اپل در بين کاربران افزوده مي شود.هرروز به ميزان طرفداران اين شرکت در سرتاسر جهان اضافه مي گردد.شرکت اپل يک شرکت چند مليتي آمريکائي است مرکز شرکت اپل در «اينفينيت لوپ» شهر کوپرتينو در ايالت کاليفرنياي در دره سيليکون کشور آمريکا قراردارد و کسب و کار اصلي آن فناوري هاي رايانه اي است.
نظرات کاربران
UserName