ظریف و کری پیش از مذاکره در اسلو
🔹ظریف و کری پیش از مذاکره در اسلو

@jamnews
نظرات کاربران
UserName