مقایسه اندازه نیش زنبور عسل و سر سوزن
مقایسه اندازه نیش زنبور عسل و سر سوزن

نیش زنبور عسل به مراتب باریک تر و تیز تر از سوزن می باشد

🔴 قرمز: نیش زنبور عسل
🔵 آبی: سوزن

👉 telegram.me/joinchat/BMiTDjwRU34B2egSM-7r_w
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
سوزن

نیش

زنبور

تیز
تصاویر مرتبط