شپش زبان خوار
🔸شپش زبان خوار ازطریق آبشش های ماهی وارد بدنش می شود و با بریدن رگ های زبان ماهی خود را جایگزین زبان ماهی می کند و بخشی از غذای ماهی را می خورد.

👉 telegram.me/joinchat/BMiTDjwRU34B2egSM-7r_w
نظرات کاربران
UserName