قبرستانی به شکل گالری نقاشی

⚰ قبرستانی به شکل گالری نقاشیاین قبرستان در یكی از شهرهای كوچك رومانی قرار دارد. طبق رسومات این منطقه، بر مزار هر فوت شده، تابلوی نقاشی با محتوای علائق یا پیشه یا علت مرگ او قرار می دهند.

نظرات کاربران
UserName