با خوردن سیر عفونت ادراری را درمان کنید
🔸 با خوردن سیر عفونت ادراری را درمان کنید، از 166 فاکتور موجود در ادرار عفونی 82 درصد در برابر سیر ضعیف هستند اما 56 درصد در برابر آنتی بیوتیک!

👉 telegram.me/joinchat/BMiTDjwRU34B2egSM-7r_w
نظرات کاربران
UserName