کشف 121 بسته هروئین به وزن یک کیلوگرم از مسافر اتوبوس مسیر زاهدان _ تهران
کشف 121 بسته هروئین به وزن یک کیلوگرم از مسافر اتوبوس مسیر زاهدان _ تهران

این مسافر این بسته ها را بلعیده بود.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName