جنگ با «دمپایی» در پارلمان کویت
جنگ با «دمپایی» در پارلمان کویت
نمایندگان پارلمان کویت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند و این درگیری لفظی به استفاده از دمپایی کشیده شد.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName