اولین بوستان مینیاتوری مشهد هفته پیش افتتاح شد. مساحتش هشت هکتاره و در منطقه الهیه مشهد واقع شده
اولین بوستان مینیاتوری مشهد هفته پیش افتتاح شد. مساحتش هشت هکتاره و در منطقه الهیه مشهد واقع شده
@pintapinchannel👈👈👈
نظرات کاربران
UserName