در سال ۱۳۱۸ سرتاسر خیابان ولیعصر از دو سو با ۶۰هزار درخت چنار پوشیده شده‌ بود اما حالا بیشتر آن چنارها از بین رفته‌اند
در سال ۱۳۱۸ سرتاسر خیابان ولیعصر از دو سو با ۶۰هزار درخت چنار پوشیده شده‌ بود اما حالا بیشتر آن چنارها از بین رفته‌اند
@pintapinchannel👈👈
نظرات کاربران
UserName