دیواری از صفحات بزرگ چوبی که آیات قرآن بر روی آنها حک شده است در یک مدرسه شبانه روزی در اندونزی
دیواری از صفحات بزرگ چوبی که آیات قرآن بر روی آنها حک شده است در یک مدرسه شبانه روزی در اندونزی
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName