اگر معانی دعاها را نمیدانید با زبان خودتان با خدا حرف بزنید
📸 طرح |اگر معانی دعاها را نمیدانید با زبان خودتان با خدا حرف بزنید🌺
—---
کانال امام خامنه ای👇
https://telegram.me/joinchat/B4IJuTvRbcc3pfVNVXjTFg
نظرات کاربران
UserName