پشم چینی گوسفندان در نیم ور اراک
پشم چینی گوسفندان در نیم ور اراک

🔹در خرداد ماه هر سال و با گرم شدن تدریجی هوا مراسم چیدن پشم گوسفندان انجام می شود.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName