سامسونگ تولیده کننده جنگ افزارهاى پيشرفته نیزمى باشد
سامسونگ تولیده کننده جنگ افزارهاى پيشرفته نیزمى باشد

➕ @shoknews ❌‼️‼️❌
نظرات کاربران
UserName