درختان شگفت انگيز
درخت يکي از زيباترين پديده هاي طبيعت است که عمر بعضي گونه هاي آن به چند هزار سال مي رسد. انواع گوناگوني براي درختان شناسايي شده است که برخي از آنها در نوع خود کم نظير و شگفت انگيزند.
نظرات کاربران
UserName