راهکار خیابانی عراقی‌ها برای خنک شدن
راهکار خیابانی عراقی‌ها برای خنک شدن

استفاده از دوش در یکی از خیابان های بغداد برای خنک شدن و تحمل گرمای تابستان در ماه مبارک رمضان

@jamnews
نظرات کاربران
UserName